თქვენ უნდა გაეცნოთ წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკას (”პოლიტიკა”), სანამ გამოიყენებთ “საქართველოს დიაბეტის ფონდის ვებგვერდს https://akdf.ge/ 

ეს პოლიტიკა შეიქმნა მისი ხელმისაწვდომობის, სიცხადისა და გამჭვირვალობის მიზნით. თუ როგორ შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ კითხვების შემთხვევაში.

საქართველოს დიაბეტის ფონდი დიდ ყურადღებას უთმობს პერსონალური მონაცემების დაცვას შესაბამისი ტექნიკური, ორგანიზაციული და ადმინისტრაციული ზომების გამოყენებით, რომ არ მოხდეს ინფორმაციის გამჟღავნება. საქართველოს დიაბეტის ფონდი იყენებს მხოლოდ იმ ინფორმაციას, რაც აუცილებელია მისი საქმიანობის კონტექსტში.

 

 • მისამართი

  პ. ქავთარაძის I შესახვევი №2, 0186,თბილისი, საქართველო

 •  

  ტელეფონი

  (995 32) 2 189 800; (995 32) 2 188 899

 •  

  ელ-ფოსტა

  amirhan@hotmail.com