ვებ-გვერდიდან www.akdf.ge არასწორად/ შეცდომით შესრულებული ტრანზაქციის შემთხვევაში, უნდა დაგვიკავშირდეთ საკონტაქტო ელ-ფოსტაზე, გვატყობინებთ დაუსრულებელი ან არასწორად შესრულებული ოპერაციის შესახებ და გვაწვდით შემდეგ ინფორმაციას:


სახელი, გვარი და ტელ. ნომერი

ოპერციის განხორციელების თარიღი

ჩარიცხული თანხის ოდენობა

 


აღნიშნული წერილის საფუძველზე ჩვენ ვიღებთ გადაწყვეტილებას გადახდილი თანხის დაბრუნების შესახებ


  • მისამართი

    პ. ქავთარაძის I შესახვევი №2, 0186,თბილისი, საქართველო

  • ტელეფონი

    (995 32) 2 189 800; (995 32) 2 188 899

  • ელ-ფოსტა

    amirhan@hotmail.com